دانلود از مداحان اهل بیت

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 4,612 0:19:39
2 باسم کربلایی 3,265 0:18:33
3 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
4 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
5 حاج منصور ارضی 2,564

0:41:37

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرشدلو 9,461 1:04:34
2 موسوی قهار 16,767 1:11:30
3 شیخ باقر مقدسی 1,876 0:30:25
4 محمدرضا طاهری 20,640 1:28:02
5 سید مهدی میرداماد 21,703 1:32:35
6 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) 1,240 0:20:05
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
8 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
9 دعای جوشن کبیر3 17,351 1:14:00

عای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,100 0:17:36
2 کافی 2.270 0:05:22
3 فرهمند 3,561 0:15:11

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 12,163 0:51:52
2 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
3 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
4 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
5 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
6 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
7 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7.480 0:21:16
 

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٤/٢۸ توسط ارسلان بلبل نژاد

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/٧/٢٤ توسط ارسلان بلبل نژاد

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/٧/٢٤ توسط ارسلان بلبل نژاد

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/٧/٢٤ توسط ارسلان بلبل نژاد

قالب وبلاگ